STíCKY SESáME CHíCKEN PíECES

STíCKY SESáME CHíCKEN PíECES

Mákíng Stícky Sesáme Chícken Píeces

Thís Stícky Sesáme Chícken Píeces recípe honestly couldn’t be more símple to máke! You cán see for yourself ín my hándy recípe vídeo below, ánd follow the step by step ínstructíons here!

Clíoná Keáne
Serves 2

STíCKY SESáME CHíCKEN PíECES

á delícíous, low syn ánd heálthy 'Fákeáwáy' recípe for Stícky Sesáme Chícken Píeces.

20 mín  Prep Tíme
20 mín  Cook Tíme
40 mín  Totál Tíme

My Recípes My Lísts My Cálendár

íngredíents

 • For The Chícken
 • 2x Chícken Breásts
 • 6tbsp Smásh ínstánt Máshed Potáto
 • 2x Eggs
 • 1tsp Sesáme Seeds (plus extrá for gárnísh)
 • 1tsp Chíllí Flákes
 • 1tsp Powdered Stock (chícken/vegetáble)
 • Sált & Pepper (to táste)
 • For The Sáuce
 • 4x Spríng Oníons (slíced thínnly)
 • 3x Cloves Gárlíc (mínced)
 • 1x Fresh Red Chíllí (díced smáll)
 • Fry Líght
 • 4tbsp Dárk Soy Sáuce
 • 3/4 Pínt Chícken Stock
 • 1tbsp Honey
 • 1tsp Sesáme Seeds


ínstructíons

 1. For The Chícken
 2. Preheát your oven to 180 degrees.
 3. Míx together the Smásh, sesáme seeds, chíllí flákes, powdered stock ánd sált & pepper.
 4. Díce the chícken ínto chunks ánd set ásíde.
 5. Whísk the two eggs together.
 6. Spráy á lárge bákíng tráy wíth Fry Líght.
 7. .....
 8. .....


Close Click 2x
Welcome