SENSATíONAL CHíCKEN CARBONARA RECíPE

SENSATíONAL CHíCKEN CARBONARá RECíPE

Sensátíonál Chícken Cárbonárá Recípe
áuthor ámber edwárds

á mouthwáteríng combínátíon of creámy álfredo, chícken, ánd bácon ín á heárty pástá dísh. Creámy Pástá máde to perfectíon ánd leáves you wántíng more!

íngredíents

 • 5 stríps bácon cooked ánd díced.
 • 2 Chícken breásts -Grílled, Chícken stríped up
 • Sált & Pepper to táste
 • 2 T Butter
 • 3 cloves Gárlíc Fresh mínced
 • 3/4 Cup mílk
 • 1/4 Cup Heávy creám
 • 1 cup Chícken broth
 • 3 T flour
 • 3/4 c Pármesán Shávíngs
 • 2 T pársley
 • 1-2 Cups Petíte Sweet Peás (optíonál) 
 • 1 smáll box bowtíe pástá

ínstructíons

 1. Cook 5 stríps of bácon ánd set ásíde
 2. Cook 2 chícken breásts ín 2 Táblespoons butter wíth Sált ánd Pepper to táste.
 3. Set ásíde whíle you work on the sáuce.
 4. Cook up your Bowtíe noodles so they wíll be reády when the sáuce ís reády.Close Click 2x
Welcome