PERFECT CRíSPY SWEET POTáTO FRíES


PERFECT CRíSPY SWEET POTáTO FRíES

PREP TíME
1 hour 15 míns
COOK TíME
60 míns
TOTáL TíME
2 hours 15 míns

íf you've never tríed to báke your fríes ín the oven then you should defínítely gíve these perfect críspy sweet potáto fríes á chánce.
Gloríá: The Greedy Vegán
Recípe type: Síde
Cuísíne: Vegán
Serves: 2 portíons

íNGREDíENTS
1 lárge sweet potáto 500g (1lb)
2 tsp corn stárch
½ tsp bláck pepper
½ tsp smoked pápríká
1 pínch of cáyenne pepper
2 tbsp olíve oíl
sált to táste

íNSTRUCTíONS
Peel ánd cut the sweet potáto ínto stríps. Pláce them ín á cold bowl of wáter ánd let them sít for 45-60mínutes.

Díscárd the wáter, gíve them á very quíck rínse wíth cold wáter ánd pát them dry wíth á kítchen towel. Pláce them ín á bowl ánd ádd 2 tsp of corn stárch. Gently míx them untíl they áre evenly covered. 

Pláce them on á bákíng tráy thát ís líned wíth bákíng páper ánd máke sure they touch eách other ás líttle ás possíble. Drízzle your fríes wíth olíve oíl ánd seáson them wíth the spíces. 

Do NOT ádd ány sált át thís stáge. íf you do thát ít wíll turn the fríes soggy. ádd the sált áfter they áre báked, just before you eát them.
Báke your fríes ín á preheáted, fán ássísted oven for á totál of ábout 30-45 mínutes át 200°C (390°F). The durátíon depends on how thíckly you cut your fríes. 


Close Click 2x
Welcome