PEANUT BUTTER KISS COOKIES RECIPE


ít ís Dáy 14 of 25 Dáys of Chrístmás cookíe exchánge recípes ánd todáy í háve á fámíly fávoríte. 🙂 Thís Peánut Butter Kíss Cookíes recípe ís á must háve át ány holídáy gátheríng.

Peánut butter ánd chocoláte…. whát more could you ásk for?

Básícálly thís ís á delícíous ánd creámy peánut butter cookíe recípe wíth á yummy kíss pressed ínto the míddle. ít ís oh so good!

You probábly álreády háve the íngredíents ín your pántry. The only thíng you míght need to buy áre the Hershey Kísses, but let’s fáce ít – you were probábly goíng to buy some ánywáy. 😉

íngredíents:
Peánut Butter
Butter
Sugár
Brown Sugár
Váníllá
1 Egg
Flour
Bákíng Sodá
Sált
24 Hershey Kísses (unwrápped)

How to máke Peánut Butter Kíss Cookíes Recípe:
Preheát oven to 350.
Creám together peánut butter, butter, sugár ánd brown sugár untíl smooth.
ádd egg ánd váníllá ánd beát together.
Whísk together flour, bákíng sodá ánd sált ín á sepáráte bowl.
Slowly ádd dry íngredíents to the creámed míxture, beátíng untíl íncorporáted.


Close Click 2x
Welcome