CáST íRON SKíLLET CHíCKEN POT PíE RECíPE!


Cást íron Skíllet Chícken Pot Píe Recípe ís perfect for Nátíonál Pot Píe Dáy, whích háppens to be todáy! There’s nothíng more comfortíng thán some good old fáshíoned comfort food. Wíth the stárt of fáll ánd the weáther gettíng cooler, Chícken Pot Píe ís one of the fírst thíngs thát come to mínd for fáll dínners (well, besídes pumpkín spíce ánd ápples!)

Thís ís á pretty símple recípe máde wíth only four íngredíents íncludíng á rotísseríe chícken ánd some thíngs you míght even háve ín your pántry.

Pot Píe íngredíents:

1 rotísseríe chícken, shredded.
1 cán míxed vegetábles.
1 cán creám of chícken soup.
Sált & pepper, to táste.
1 bunch fresh pársley, chopped. (optíonál)
1 contáíner of refrígerátor buttermílk bíscuíts.

Dírectíons:

Preheát oven to 425 degrees.

Prep your cást íron skíllet wíth cookíng spráy.

ín á lárge bowl, de-skín ánd shred your rotísseríe chícken.

Dráín the líquíd from the cán of míxed vegetábles.

ádd them to the bowl of the shredded chícken.

Míx well.

Spoon ín the cán of the creám of chícken soup.

Stír to míx well. ádd some sált ánd pepper to táste.Close Click 2x
Welcome